MOK

Sala Biała

obrazek

WIRTUALNY SPACER

Zabytkowa sala na 200 miejsc, ma wspaniały wystrój, jest idealnym miejscem na oficjalne uroczystości, koncerty muzyki poważnej, recitale, wieczory poezji, imprezy promocyjne. Wyposażona jest w fortepian marki Bechstein, stałe nagłośnienie, oświetlenie, Istnieje także możliwość adaptacji stosownie do rodzaju imprezy, np. ustawienia stolików.

Jej historia sięga roku 1873, kiedy to do istniejącego już odwachu dobudowana została Resursa Obywatelska. Budynek jest okazałą dwukondygnacyjną budowlą eklektyczną z wyraźnie uwidaczniającą się przewagą wpływu architektury włoskiego renesansu. Pierwowzorem dla siedleckiej z pewnością była pierwsza Resursa na ziemiach polskich powstała w Warszawie w 1820 roku. Resursa siedlecka posiadała wielką ozdobną salę balową, bibliotekę oraz gabinety do gry w karty i bilard. Do najczęściej organizowanych imprez należały: bale, koncerty, przedstawienia teatralne, odczyty popularno-naukowe. W okresie międzywojennym miał tu swoje pomieszczenia Klub Miejski, a w czasie II wojny światowej kasyno niemieckie. Po wojnie zorganizowano tu Dom Robotnika przemianowany później na Dom Kultury, który funkcjonuje do dzisiaj. Wewnątrz, na piętrze zwraca przede wszystkim uwagę tzw. Biała Sala o wytwornej dekoracji architektonicznej w postaci pilastrów jońskich, gzymsów, konsol z płasko rzeźbionymi motywami roślinnymi, rozet oraz kolumnad przy dłuższych bokach.

W trakcie trwającego w ostatnim czasie remontu obiekt nie zmienił swych zewnętrznych kształtów, zmienił się natomiast rozkład pomieszczeń na parterze. Mieszczą się tam pomieszczenia biurowe, socjalne, szatnia. Obiekt w pełni został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na uwagę zasługują systemy oświetleniowe i nagłośnieniowe. Komfort przebywania w Sali Białej podnosi pełna klimatyzacja obiektu. Nowe kolory ścian, oświetlenie dekoracyjne oraz ogólna infrastruktura obiektu sprawia, że pomimo swego wieku robi on na wszystkich duże wrażenie. Sala Biała od tego momentu zaliczana jest do najpiękniejszych i najbardziej klimatycznych i eleganckich sal w regionie.

Miasto Siedlce zrealizowało projekt pn.
"Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet VI   Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reklreacji
Działanie 6.1.   Kultura

Inforamcje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 10.581.421,45 zł
Wartość dofinansowania: 6.125.913,55 zł
Okres realizacji: 2008 - 2012
Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis projektu:
Projekt obejmował modernizację budynku oraz jego adaptację dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.

Główne założenia projektu: renowacja wnętrza, roboty konstrukcyjne, instalacyjne, wykończeniowe, wyposażenie obiektu w urządzenia oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie przyczyniło się do poprawy jakości infrastruktury kulturalnej MOK i MBP w Siedlcach. Poszerzenie oferty kulturalnej oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej pozytywnie wpłyną na wizerunek miasta pod względem kulturowym i turystycznym.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu