MOK

Akademia Sztuk "Piękna 7"

obrazek

WIRTUALNY SPACER        ASP7 NA FACEBOOKU

Kamienicę przy Pięknej wybudowano przeszło 100 lat temu. Początkowo wynajmowało ją Siedleckie Towarzystwo Muzyczne. W roku 1923 po modernizacji kamienicy przeniesiono tutaj jedno z pierwszych siedleckich kin „Moderne”, zmieniając jego nazwę na „Światowid”. Historycy twierdzą, że w „Światowidzie” w latach trzydziestych oglądano te same filmowe hity co w Warszawie, Paryżu, Londynie, a nawet w Nowym Jorku. Melodramaty z Marleną Dietrich i Gretą Garbo, komedie z Charlie Chaplinem, a także rodzime produkcje z najwybitniejszymi aktorami Polski międzywojennej. Tuż przed II wojną światową kino zmieniło nazwę na „Słońce”.

Kamienica przetrwała wojnę i od lat pięćdziesiątych funkcjonowało w niej nadal kino. Ówczesna sytuacja polityczna przyczyniła się jednak do zmiany jego nazwy na „Sojusz” i ta utrwaliła się głęboko w pamięci siedlczan.

W 2011 roku obiekt rozpoczyna swoją nową historię jako „Akademia Sztuk Piękna 7”.  Nazwa ta podkreśla wielofunkcyjność i bogactwo możliwości edukacji artystycznej obiektu. Przywołuje także dawną nazwę ulicy na pamiątkę czasów, kiedy w kamienicy pojawili się miłośnicy kształcenia w zakresie kultury z Siedleckiego Towarzystwa Muzycznego.

Siedleccy twórcy długo czekali na obiekt, jakim jest obecnie „Akademia Sztuk Piękna 7”. W wyniku udanej modernizacji budynku, w którym do końca 2005 r. mieściło się kino „Sojusz” powstała nowoczesna i funkcjonalna placówka kultury. Nowy obiekt zdecydowanie wpłynął także na poprawę estetyki w śródmieściu Siedlec.

Budynek „Akademii Sztuk Piękna 7” przy ul. Pułaskiego 7 zachwyca zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Pozwolił przede wszystkim na stworzenie nowych, a także doskonalsze realizowanie zadań statutowych przez Miejski Ośrodek Kultury. Miejsce do prób znalazły w nim także zespoły działające przy innych siedleckich samorządowych instytucjach kultury. Oddana do użytku inwestycja przyniesie korzyści przede wszystkim odbiorcom oferty kulturalnej. Pozwoli na zwiększenie udziału mieszkańców Siedlec w życiu kulturalnym miasta, poprzez wzrost liczebności zespołów artystycznych i grup twórczych.

Obiekt przykuwa uwagę nowoczesnym wystrojem i funkcjonalnym zagospodarowaniem. W jednym miejscu możliwe było ulokowanie siedmiu profesjonalnie wyposażonych pracowni i sal, a także galerii fotograficznej, Punktu Informacji Turystycznej, pokoju konferencyjnego oraz studia nagrań. W naszym mieście brakowało obiektu, który łączyłby w sobie tyle możliwości i pozwalał na równoczesne użytkowanie wielu sal i pracowni. Niewątpliwie jest to perełka siedleckiej kultury. Nareszcie mamy miejsce, gdzie artyści różnych profesji będą mogli tworzyć 
i doskonalić swój warsztat.


Proces modernizacji budynku:
Modernizacja budynku „Sojusz” dla potrzeb kultury przy ul. Pułaskiego 7 w Siedlcach współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Beneficjentem programu jest Miasto Siedlce.

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 395 809,77 zł
Podstawowy zakres prac obejmował:
- prace przygotowawcze, projektowe, nadzór inwestorski,
- wymianę przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej,
- roboty konstrukcyjne,
- roboty instalacyjne,
- roboty wykończeniowe,
- wyposażenie obiektu w urządzenia stałe,
- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach modernizacji powstała dodatkowo nowa kondygnacja. Oprócz zmian konstrukcyjnych i funkcji budynku przedmiotem inwestycji był remont elewacji połączony z nadaniem jej nowych detali architektonicznych nawiązujących do sąsiadujących z obiektem budynków; działania termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniu węzła co. Została dokonana również przebudowa pomieszczeń w celu nadania im nowych funkcji. Wykonano  instalacje: kanalizacyjną, wentylacyjną, elektryczną, przeciwpożarową, telefoniczną, internetową oraz alarmową. W ramach wykonanej przebudowy na parterze zostały zlokalizowane m.in.: Punkt Informacji Turystycznej oraz pokój  konferencyjny. Pierwsze piętro przeznaczono w całości dla zespołów i grup twórczych działających przy Miejskim Ośrodku Kultury: plastycznych, muzycznych i fotograficznych,  drugie piętro przeznaczono na potrzeby teatru tańca i zespołów tanecznych.

dla rozwoju Mazowsza

Miasto Siedlce zrealizowało projekt pn. Modernizacja budynku »Sojusz« dla potrzeb kultury przy ulicy Pułaskiego 7 w Siedlcach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet VI   Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie 6.1   Kultura

Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 5 395 809,77 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1.649.938,14 zł
Okres realizacji: 2008 – 2011
Beneficjent: Miasto Siedlce
Partner: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu