MOK

Ogólnopolski Festiwal "Jesteśmy Wolni"

obrazek

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach wraz z partnerami był organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu „Jesteśmy Wolni”. Celem Festiwalu było włączenie mieszkańców 11 gmin z 4 województw do aktywnego i radosnego świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Projekt opierał się na partnerstwie 11 ośrodków kultury oraz ścisłej współpracy z innymi podmiotami kultury, a także aktywnym zaangażowaniu społeczności lokalnych.

Program składał się z rozłożonych na okres 6 miesięcy, ponad 140 różnorodnych działań animacyjnych, edukacyjnych i artystycznych w kontekście historyczno-patriotycznym, które były kierowane do różnorodnych grup docelowych (dzieci i młodzieży szkolnej, rodzin, dorosłych i seniorów).

W ramach Festiwalu odbyły się: koncert „W drodze do… Niepodległej z piosenką i poezją”, warsztaty poetyckie „Poeci o Niepodległej… przystanek Patriotyzm”, warsztaty malarskie i wystawa „Chcemy żyć i wzmacniać się w pokoju”, wystawa „Siedlce Niepodległe – patriotyzm w obrazach Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach”, wystawa fotografii „Latająca wystawa – siedleccy sportowcy 1918-2018”, warsztaty plastyczno-rękodzielnicze „Tworzenie kokard narodowych”, warsztaty i koncert „Polacy nie gęsi i swój taniec mają”, Przegląd Festiwalowy „O, Ziemio Polska – z pieśnią i piosenką do Niepodległości”, wystawa fotografii Mirosława Chmielewskiego „Miejsca pamięci walki o niepodległość Polski w latach 1794-1918 w okolicach Siedlec”, koncert polskich tańców narodowych i pieśni regionalnych „Żyj swobodo, Polsko żyj”, interdyscyplinarne widowisko taneczne „Polskie DNA – wolność tańcem malowana”, koncerty „Piosenki Niepodległe”, wystawy fotografii przedstawiające miasta partnerów Festiwalu w latach odzyskiwania Niepodległości, warsztaty wokalne, lekcje mistrzowskie, wykłady historyczne.

Organizatorem Festiwalu był Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach (Lider) wraz z Partnerami: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Domem Kultury w Kałuszynie, Gminnym Centrum Kultury w Mrozach, Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu, Miejskim Domem Kultury w Mińsku Mazowieckim, Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach, Sokołowskim Ośrodkiem Kultury, Węgrowskim Ośrodkiem Kultury oraz Partnerami Lokalnymi: Agencją Rozwoju Miasta Siedlce, Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Koordynatorami Festiwalu byli: Krzysztof Grzegorz Boruta – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach i Emilia Krzyżanowska – dyrektor Polskiego Teatru Muzycznego Scena Retro.

Festiwal dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”