MOK

Summer on the street

obrazek

Summer on the street

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

Termin i miejsce:
2 sierpnia 2020 r., godz. 17:00, Skwer przy fontannie, ul. Pułaskiego 6,

Cele festiwalu:
- umożliwienie zespołom i solistom prezentacji na scenie;
- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń;
- integracja środowiska muzycznego.

Uczestnicy:
- na scenie mogą zaprezentować się osoby indywidualne oraz zespoły (wiek uczestników – powyżej 16. roku życia). Maksymalna liczba osób w zespole – 10;
- repertuar dowolny (uczestnicy nie mogą przedstawić programów, które były prezentowane w poprzedniej edycji festiwalu);
- uczestnicy mogą wykonać dwa utwory, których łączny czas nie przekroczy 10 min.;
- uczestnicy festiwalu korzystający z własnych instrumentów muzycznych zobowiązani są do zamontowania sprzętu muzycznego przed swoim występem w czasie nieprzekraczającym 5 minut, oraz demontażu w jak najszybszym czasie po występie;
- uczestnicy korzystający z podkładu muzycznego zobowiązani są do wysłania pliku w formacie mp3 przy zgłoszeniu do udziału w festiwalu;
- udział w festiwalu jest nieodpłatny.

Zasady udziału:
- warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia i dołączenie podpisanej przez każdego z uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularze są dostępne na stronie mok.siedlce.pl w zakładce SUMMER ON THE STREET;
- uczestnicy korzystający z podkładu muzycznego zobowiązani są dołączyć plik w formacie mp3 przy wysyłaniu zgłoszenia;
- zgłoszenie prosimy dostarczyć drogą elektroniczna na mail: summer.mok.siedlce@gmail.com lub do pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach,
ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce;
- termin dostarczenia zgłoszeń do 24 lipca 2020 r., do godz. 16:00;
- lista i kolejność występujących zostanie opublikowana 27 lipca 2020 r. do godz. 16:00 na stronie mok.siedlce.pl.

Ważne informacje:
- organizator może wprowadzić limit zgłoszeń w celu stworzenia jak najlepszych warunków prezentacji, decyduje pierwszeństwo zgłoszeń;
- wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

Informacje dodatkowe:
- organizator zapewnia następujące warunki sceniczne: mikrofony, perkusja, nagłośnienie i oświetlenie (scena o wymiarach 6 x 2 m);
- prezentacje mają charakter otwarty dla publiczności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych przez GIS.