MOK

Przystanek Niepodległa

obrazek

Jury Konkursu Poetyckiego „Przystanek ... Niepodległa” w składzie:
Agnieszka Zdanowska – przewodnicząca
Aleksandra Myrda-Dmowska
Dorota Todorska

stwierdza, że na Konkurs wpłynęły 103 prace, w tym w kategorii „szkoły podstawowe” - 78 prac, w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” - 21 prac, w kategorii „senior” – 4 prace, w tym prac przesłanych po terminie 7.

Jury podkreśliło wysoki poziom prac, ich poprawność warsztatową oraz bardzo interesujące odniesienia do idei uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.
Po dokonaniu szczegółowej analizy utworów oraz wielowątkowej dyskusji Jury postanowiło przyznać w poszczególnych grupach wiekowych następujące nagrody:

Szkoły podstawowe wraz z wygasającymi gimnazjami:

I Nagroda – Olga Wujkowska
II Nagroda – Joanna Wyrzykowska
II Nagroda – Gracjan Przeździak
III Nagroda – Jakub Rytel
III Nagroda – Sebastian Izdebski
Wyróżnienie – Marcel Skwara
Wyróżnienie – Dominika Mościcka
Wyróżnienie – Joanna Staręga

Szkoły ponadgimnazjalne:
I Nagroda – Wiktoria Sadowiak
II Nagroda – Weronika Barbasiewicz
II Nagroda – Katarzyna Terlikowska
III Nagroda – Maria Romańska
Wyróżnienie – Małgorzata Rombel
Wyróżnienie – Bartosz Piech

W kategorii „Senior”:
II miejsce – Barbara Dudzińska