MOK

Konkurs recytatorski "Słowo - daj i tajemnica"

XVII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły – Jana Pawła II
Słowo – dar i tajemnica
15 października 2019 r. (wtorek), godz. 9:00
Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6


Konkurs odbywa się w ramach obchodów XIX Dnia Papieskiego pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” pod patronatem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy i Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika

Prezentacje konkursowe przeprowadzone będą w trzech kategoriach wiekowych:
1. młodzież klas VII-VIII szkół podstawowych,
2. młodzież szkół średnich,
3. dorośli.

Adresatami konkursu są przede wszystkim recytatorzy z Siedlec, ale dopuszczamy możliwość udziału recytatorów ze szkół powiatu siedleckiego oraz gości.

Każdy z uczestników powinien przygotować jeden utwór poetycki lub prozatorski napisany przez Karola Wojtyłę (Jana Pawła II) lub utwór poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II. Można powiedzieć fragment dłuższego utworu lub dokonać kompilacji tekstów, z tym że łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.

W kategorii 1. szkoła może zgłosić dwóch uczestników – uczniów z klas VII-VIII szkoły podstawowej, szkoła średnia – trzech uczestników, wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych. Reprezentantów szkół należy zgłosić w formie pisemnej: imię i nazwisko recytatora, tytuł utworu, autor oraz nazwisko nauczyciela przygotowującego. Karty zgłoszenia szkoły otrzymują wraz z regulaminem pocztą elektroniczną; są też dostępne na stronie internetowej mok.siedlce.pl w zakładce „Słowo – dar i tajemnica”.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 października 2019 r.

W kategorii 1. i 2. zostaną przyznane po trzy nagrody książkowe. W kategorii dorosłych ilość nagród zależy od liczby zgłoszeń. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a nauczyciele przygotowujący uczniów specjalne podziękowania. Dopuszczamy również przyznanie wyróżnień.

Możliwe konsultacje repertuarowe i warsztatowe:
Halina Tunkiewicz
tel. 25 794 31 24, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl
Budynek „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63