MOK

Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży DEBIUT

obrazek

ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

CELE KONKURSU:
* Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
* Promocja twórczości instruktorów,
* Wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej,
* Rozwijanie zdolności wokalnych oraz kultury scenicznej,
* Propagowanie polskiej kultury muzycznej,
* Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

TERMIN KONKURSU:

17-18 października 2019 roku (czwartek, piątek)
Godziny przesłuchań i kolejność prezentacji w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie podana na stronie internetowej mok.siedlce.pl 11 października 2019 r.

KONCERT LAUREATÓW:
24 października 2019 roku godz. 18:00 (czwartek)

MIEJSCE KONKURSU:
sala widowiskowa „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63, 08-110 Siedlce

REGULAMIN KONKURSU:
* Konkurs jest imprezą otwartą, w której mogą brać udział dzieci i młodzież,
* Kategorie wiekowe:
I kategoria – 7-9 lat (ur. 2012-2010),
II kategoria – 10-12 lat (ur. 2009-2007),
III kategoria – 13-15 lat (ur. 2006-2004),
IV kategoria – 16-18 lat (ur. 2003-2001),

* W poszczególnych kategoriach wiekowych laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy, każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział, a zdobywca Grand Prix - statuetkę i nagrodę pieniężną,
* Solista, duet lub zespół wokalny (do 5 osób) prezentuje w konkursie jedną piosenkę w języku polskim. Akompaniament: półplayback, akompaniator.
Wyklucza się udział grup tanecznych. Mile widziany mniej znany repertuar oraz nowe interpretacje i opracowania,
* Dokonanie opłaty akredytacyjnej w wysokości 25 zł od osoby na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, ING Bank Śląski S.A. nr 52 1050 1953 1000 0023 4842 3167, tytułem: DEBIUT oraz nazwisko i imię uczestnika, w terminie 2 września-4 października 2019 r. lub bezpośrednio do kasy MOK ul. Pułaskiego 6 do dnia 4 października 2019 r.,
* W przypadku rezygnacji uczestnika z konkursu akredytacja nie podlega zwrotowi,
* Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia list po wpłynięciu 100 zgłoszeń,
* Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 4 wykonawców.
* Organizator zapewnia stałe oświetlenie sceniczne, obsługę akustyka i nagłośnienie (kolumny, mikrofony, odsłuchy), a także backline w postaci 2 wzmacniaczy gitarowych, wzmacniacza basowego, perkusji, piana elektronicznego; GRAND TOUCH. Uczestnicy zobowiązani są do przywiezienia własnych gitar, instrumentów klawiszowych i innych instrumentów muzycznych,
* Regulamin konkursu i elektroniczna karta zgłoszenia dostępne na stronie www.mok.siedlce.pl w zakładce Debiut, od 02.09.2019 r.
* Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 r. na podstawie poprawnie wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia
* Termin przesłania podkładów muzycznych wyłącznie na adres mailowy marek.matwiejczyk@mok.siedlce.pl do dnia 4 października 2019 r. Nazwa pliku musi zawierać nazwisko i imię wykonawcy oraz tytuł utworu,
* Komisję artystyczną powołuje Organizator,
* Trzyosobowa Komisja Artystyczna oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, walory głosowe, własną interpretację piosenki, muzykalność, indywidualność artystyczną,
* Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (załącznik Nr 1 i Nr 2),
* Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,
* Konieczne jest dołączenie podpisanej zgody uczestnika lub rodzica oraz opiekuna , która stanowi integralną część Regulaminu.

PRZEPISY OGÓLNE:
* Nie ma możliwości zmiany zgłoszonego utworu,
* Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, ubezpieczenia, noclegu, wyżywienia,
* Każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć nauczyciel, opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba),
* Uczestnicy powinni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości,
* Odbiór nagród odbywa się po koncercie Laureatów (za pokwitowaniem), dopuszczalny jest odbiór osobisty w ciągu 30 dni od zakończenia Konkursu. Po tym czasie nagrody zostaną wykorzystane w innych konkursach MOK. Nagród i dyplomów nie wysyłamy pocztą.
* Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia do obrotu na stronie MOK i Facebook jako relacje z wydarzenia pod nazwą: VIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży DEBIUT
* Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem i numerami telefonów:
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce;
Tel: 25 794 31 01; kom. 602 377 388
Kierownik artystyczny konkursu - Edyta Wójcik tel. 512 014 033, mail: edyta.wojcik@mok.siedlce.pl